Niepubliczna Placówka Oświatowo - Wychowawcza Studio Taneczno-Artystyczne Rytmix Szczecin

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane uczestnika zajęć

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
Zapoznałem się z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych